Algemene FAQ - Welke steun is er voor de zelfstandigen


FAQS: Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)? De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis terecht kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds door een reeks steunmaatregelen.

U bent zelfstandige in hoofdberoep

Sociale bijdragen: vermindering, uitstel of vrijstelling

 • Verminderingvan de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, naargelang het verwachte inkomen voor 2020
 • Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige binnen een termijn van vijf jaar.

Er staan zeer vereenvoudigde formulieren voor de zelfstandigen op de websites van hun sociale verzekeringsfondsen met het oog op een versnelde behandeling door de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ.


Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds aan de zelfstandigen op basis van vier types van impact:

 1. Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13 en 18 maart 2020 (gesloten restaurants en cafés, niet-voedingszaken,...)
 2. Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13 en 18 maart 2020 (restaurants beperkt tot take away/levering, kappers, krantenwinkels,…)
 3. Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen onderbreekt (buiten de dringende (para)medische gevallen) (kinesisten, tandartsen, specialisten,…)
 4. Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt (door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)
Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart en april 2020. De periode kan verlengd worden indien nodig.
Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep, met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten.
De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook op hun websites.
De eerste betalingen (voor de aanvragen voor maart) zullen uiterlijk begin april plaatsvinden.

U bent zelfstandige in bijberoep

De steun heeft betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden) of uitstel

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020. In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaarvan de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

U bent actieve gepensioneerde zelfstandige

De steun heeft betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdragen tot nul herleiden) of uitstel
 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020. In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
Valerio

Contacteer ons


Nieuwsbrief


Hier kan je tekst kwijt ivm de nieuwsbrief
Inschrijven